حضور شركت فرآيند توسعه پاد در مجمع عمومي انجمن مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان تهران

 
حضور شركت فرآيند توسعه پاد در مجمع عمومي انجمن مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان تهران
مدیرعامل شركت فرآيند توسعه پاد، هم انديشي و تعامل فني و مهندسي را شاخص توليد دانست و بر لزوم بهره گیری از تجربه و دانش تاکید کرد.

جناب آقاي مهندس نيكخواه بهرامي مديرعامل شركت فرآيند توسعه پاد ضمن معرفي محصولات توليدي پايپ فلكس به لزوم استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل علمي و توان اجرائي اشاره نموداند و از همه تلاشگران عرصه صنعت ، متخصصان ، كارشناسان و صاحب نظران و ... جهت ارائه نقطه نظرات و همفكري و تعامل بيشتر دعوت نمودند.

در این مراسم که به همت اعضاء هيئت مديره انجمن مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان تهران برگزار گرديد محصولات پايپ فلكس معرفي و حاضران با ويژگي ها و مشخصات فني اين محصولات اشنا گرديدند .

تاريخ تنظيم: دوشنبه 11 فروردین ماه 1393