کف پوش مترو‌

 

1- تولید شده از مواد ترمو پلاستیک
2- قابل استفاده در محیط های اب و هوایی متفاوت
3- با قدرت چسبندگی بالا در سطوح مختلف
4- قابل استفاده در فضای پوشیده و باز