عضو هیئت مدیره

 

    نام: مريم

   نام خانوادگی: ملک پور

   تاريخ تولد: 1359

   آخرين مدرک تحصيلی: کارشناسی مکانيک-ساخت وتولید

   تاریخ ومحل اخذ:1382- دانشگاه علم وصنعت

   سمت: عضو هيئت مديره