عضو هیئت مدیره

 


   نام: محمدرضا

   نام خانوادگی: نیک سیر

   تاريخ تولد: 1355

   آخرين مدرک تحصيلی: کارشناسی مکانيک-تاسیسات

   تاریخ ومحل اخذ:1385- دانشگاه شهیدرجائی

   سمت: عضوهیئت مدیره