عضو هیئت مدیره

 

   نام: داريوش

   نام خانوادگی: نيکخواه بهرامی

   تاريخ تولد: 1350

   آخرين مدرک تحصيلی: کارشناسی ارشد مکانيک-طراحی کاربردی

   تاریخ ومحل اخذ: 1376- دانشگاه تهران

   سمت: نايب رئيس هيئت مديره