همکاری با ما

 

در صورت داشتن فایل رزومه آن را آپلو کرده همراه فرم ارسال نمایید

نام و نام خانوادگی
محل تولد
 
پست الکترونیک
شماره تماس
آدرس محل سکونت
تاریخ تولد
روز ماه سال
جنسیت

میزان تحصیلات
دانشگاه
رزومه

* متن کنترلی را وارد کنيد